PHƯƠNG PHÁP HỌC NGOẠI NGỮ HIỆU QUẢ (외국어를 잘 공부하는 방법 )

7 phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua

1. 매일 외국어로 조금씩 말하기(Mỗi ngày nói nhiều hơn một chút)

외국어는 말하면서 배우는 것이 가장 좋다. 아는 외국어 단어가 5개 뿐이어도, 외국어가 아주 유창해도 상관없다. 다른 사람과 외국어로 말하는 것이 가장 빠르고 효과적으로 실력을 향상시키는 방법이다.
Luyện nói thường xuyên là việc học ngoại ngữ hiệu quả nhất. Chỉ cần sử dụng 5 từ vựng mới mỗi ngày, thì kỹ năng nói sẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Nói chuyện với người khác bằng ngoại ngữ chính là phương pháp nâng cao kỹ năng nói một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

2. 발음 연습하기 (Luyện phát âm)

외국어에 대해 상당한 지식을 갖추고 있고, 문법이 정확하고, 어휘가 풍부하더라라도 발음에 신경쓰지 않으면 원어민들이 내 외국어를 알아듣기 어려워할 수 있다. 외국어 실력을 향상시키고 싶다면 발음이 정확하고 명확해야 한다. 원어민이 특정 단어와 음가를 어떻게 발음하는지 잘 듣고 최대한 그대로 따라한다.
Dù cho vốn từ của bạn có phong phú đến đâu, ngữ pháp sử dụng chính xác như thế nào hay có hiểu biết khá nhiều về ngôn ngữ đó nhưng nếu bạn phát âm không tốt thì người bản xứ sẽ khó hiểu được bạn đang nói gì. Nếu bạn muốn năng cao năng lực ngoại ngữ thì phải phát âm rõ ràng và chính xác. Hãy lắng nghe người bản xứ phát âm từ vựng và âm thanh phát ra như thế nào từ đó hãy “bắt chước” theo.

3. 어휘를 늘리고 관용 표현 사용하기 (Nâng cao vốn từ vựng và sử dụng quán dụng ngữ)

어휘를 늘리고 관용 표현을 많이 배울수록 외국어로 말하기가 쉬워진다. 원어민과 시간을 보내면 많이 쓰는 어휘와 표현을 자연스럽게 습득하는 데 도움이 된다.
Càng nâng cao vốn từ vựng và học nhiều biểu hiện quán dụng ngữ thì việc học nói bằng tiếng nước ngoài sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Nếu dành thời gian nói với người bản ngữ thì sẽ giúp bạn học được nhiều từ vựng và biểu hiện một cách tự nhiên hơn.

4. 사전 가지고 다니기 (Luôn mang theo từ điển)

종이 사전이건, 휴대전화 앱이건 항상 사전을 가지고 다니면 매우 유용하다. 문장을 만들기 위해 당장 필요한 단어를 찾아볼 수 있기 때문에 실제로 새로운 어휘를 기억하는 데 도움이 된다.
Việc luôn mang theo từ điển giấy hoặc app từ điển trên điện thoại thì sẽ rất hữu dụng. Vì có thể tìm thấy từ vựng cần thiết ngay lập tức để tạo ra câu văn nên thực tế nó sẽ giúp bạn nhớ từ vựng mới.
Cách học ngoại ngữ thông minh cho người hay quên: Phần 2: Giải pháp cho  việc học nhiều mà vẫn kém ngoại ngữ – Flownes

5. 외국어 라디오나 팟캐스트 듣기 (Nghe radio hoặc postcast)

팟캐스트나 라디오를 하루에 30분 이상 듣는다. 헬스장에서 운동할 때, 통근길에, 컴퓨터 앞에 앉아있는 동안 듣는다. 가급적이면 이해가 안 가는 단어나 표현을 적어두었다가 나중에 찾아본다.
Nghe podcast hoặc radio hơn 30 phút một ngày. Hãy nghe khi bạn đi tập gym, trên đường đi làm, khi ngồi trước máy tính. Nếu có thể, hãy ghi lại những từ hoặc biểu hiện mà bạn không thể hiểu được và tìm kiếm sau.

6. 외국어 영화와 TV 프로그램 보기 (Xem phim và chương trình của ngoại ngữ đó)

좋아하는 영화나 TV 프로그램을 고른다. 가급적이면어 린이 만화나 블록버스터 등 이미 익숙한 영화나 프로그램을 고른다. 이미 기본 줄거리를 알고 있으면 언어를 좀 더 쉽게 습득할 수 있다.
Hãy chọn bộ phim hoặc chương trình truyền hình yêu thích. Nếu có thể, hãy chọn các bộ phim hoặc chương trình đã quen thuộc như truyện tranh thiếu nhi hoặc phim bom tấn. Nếu bạn đã biết cốt truyện cơ bản, bạn có thể học ngôn ngữ dễ dàng hơn.

7. 외국어책, 신문, 잡지 읽기 (Đọc sách, báo và tạp chí của ngôn ngữ đó)

유명 소설, 뉴욕 타임즈, 패션잡지 등 정말 관심이 가는 읽을 거리를 찾는다. 모르는 단어나 표현은 표시를 해두었다가 사전을 찾아본다. 크게 소리내어 읽으면 독해 실력이 향상되고 발음 연습도 된다.
Tìm kiếm những thứ thực sự quan tâm như: tiểu thuyết nổi tiếng, Thời báo New York, tạp chí thời trang… Đánh dấu từ hoặc biểu hiện mà bạn không biết và tìm chúng bằng từ điển. Nếu đọc to thành tiếng sẽ giúp bạn nâng cao phát âm và luyện được kỹ năng đọc hiểu của mình.

8. 외국어 일기 쓰기 (Viết nhật ký bằng ngoại ngữ)

읽기와 듣기 외에 쓰기에도 신경을 써야 한다. 외국어 학습에 있어 쓰기는 가장 어려우면서도 중요한 영역이다. 외국어로 일기를 쓰면 문장 구조, 문법, 철자를 연습하는 데 도움이 된다.
Ngoài việc đọc và nghe, bạn phải chú ý đến việc viết. Việc viết là lĩnh vực khó nhất và quan trọng nhất trong việc học ngoại ngữ. Nếu viết nhật ký bằng tiếng nước ngoài thì sẽ giúp luyện tập cấu trúc câu, ngữ pháp và chính tả.

9. 매일 연습하기 (Luyện tập mỗi ngày)

외국어 학습의 기초는 반복이니까 빨리 유창하게 외국어를 하고 싶다면 매일 연습해야 한다.
Nền tảng của việc học ngoại ngữ là lặp đi lặp lại nên nếu bạn muốn học ngoại ngữ một cách trôi chảy nhanh chóng thì phải luyện tập mỗi ngày.

10.  원어민 친구 사귀기 (Kết bạn với người bản xứ)

영어를 이 수준까지 유창하게 할 수 있는 가장 좋은 방법은 원어민 친구를 사귀어서 사교적인 환경에서 어울리는 것이다. 친구들과 어울리기 위해 외국어로 말해야 되지만 재미있게 노는 것이기 때문에 일이나 공부로 느껴지지 않는다.
Cách tốt nhất để có thể nói ngoại ngữ lưu loát là kết bạn với người bản ngữ và hòa hợp với họ trong môi trường xã hội. Nếu như vậy thì bạn buộc phải nói tiếng nước ngoài để hòa hợp với họ, nhưng vì đây là việc luyện tập một cách thoải mái nên bạn sẽ không cảm thấy áp lực như công việc hoặc học tập.
Chat Facebook
Gọi tư vấn
Chat Zalo